006.jpg
005.jpg
008.jpg
007.jpg
001.jpg
002.jpg

Os dejamos la Promo y los Stills del capítulo 3×20 de ‘Chicago Med‘.


Gallery Links:
· CHICAGO MED > SEASON 3 > Stills > 3×20 – The Tipping Point


admin || Chicago Med, Galeria, Videos May 15 2018